Blogia

el cartipàs

Darrerament aquest blog l'he tingut una mica descuidat.
Crec que el Cartipàs necessita encetar una nova etapa, i per això he creat el Cartipàs #2.
Us convido a llegir-lo, i ,si teniu quelcom a dir, també a participar-hi. 

Eines: Google #3

Google ens ofereix moltes eines en línea, amb moltes utilitats didàctiques.

Per poder-les utilitzar cal tenir un compte a Google. Veiem-ne algunes:

Eines: d'escriptura i altres #2

Diferents eines en línea:

 • Writely És un processador de text web. Permet fer documents col.laboratius en temps real, l'accés als documents des de qualsevol punt, els emmagatzema, poden exportar-se i també fer-se públics. Chulo

 • PDF Online Eina en línea que de forma gratuïta permet convertir diferents tipus de documents (màx. 2Mb) en PDF. Suporta diversos format de text i d'imatges.

 • Mayomi Mayomi és l'abreviatura de "Map Your Mind". Permet fer "mapes mentals" en línea. Cal registrar-se.

 • ThinkFree Online La teva oficina en línea ( documents, fulls de càlcul, presentacions,...) i un emmagatzematge de 1 G

Eines: presentacions #1

Eines de SO i IMATGE que permeten fer presentacions:

 • Soundslides És una eina ràpida i senzilla per a la producció de presentacions amb imatges no animades. Funciona en OS X y Windows XP. Hi ha una versió "demo" i una de pagament.

 • TinyPic Video and Image Home Servei d'allotjament d'imatges i video que ofereix el codi per enllaçar-lo a una pàgina web o al blog. No necessita registre.

Eines #4

Recull de diverses i útils eines:


 • Newshutch Servei de sindicació. Simple i clar. (L'he provatperò no acaba d'anar prou fi)

 • Kool IM Un servei de missatgeria-web que et permet obrir sessions a AOL, al icq, al msn, al yahoo, al IRC, al jabber, al sametime, ...

Web 2.0 i educació

 • La publicaciò electrònica WWWTools for Education ha publicat un dossier sobre Web 2.0 i educació. Hi podem trobar recollits enllaços a documents introductoris, artrícles sobre aplicacions educatives i una llista d’eines classificades per categories.
 • Però, què és això de Web 2.0 ? [ens ho explica la Wikipedia]

Enciclopedia Virtual de Tecnologia Educativa

La Enciclopedia Virtual de Tecnología Educativa es una enciclopedia on-line sobre las principales temáticas relacionadas con la Tecnología Educativa y muy especialmente con la aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Se trata de una obra abierta, de naturaleza colaborativa, elaborada a partir de las aportaciones desinteresadas del colectivo de profesores que imparten estas materias en las universidades españolas,. La consulta desde <http://dewey.uab.es/pmarques/evte.htm> es libre y gratuita.

+ sobre blogs

Algunes referències sobre blogs que m’he trobat traspaperades/"trasblocades" i que anoto aquí per no "perdre-les":

 • ARTICLES

Weblogs: Nuevos cuadernos de bitácora de Miguel Zapata Ros, publicat a RED núm. 10, gener 2004
El uso de los Cuadernos de Bitácora o Weblogging. Otro tipo de sitios web . Article original de Chris Ashley. Traducció de Nora Lizenberg. Adaptació de Miguel Zapata Ros. Publicat a RED núm. 10, gener 2004
El cuaderno de bitácora o weblog, parte II: Un sitio web tan versátil como una navaja suiza . Article original de Chris Ashley. Traducció de Nora Lizenberg. Adaptació de Miguel Zapata Ros. Publicat a RED núm. 11, maig 2004
Uso de Blogs, publicat a EducaRed.net
El món és un blog, escrit per Irene Rengel i publicat a El diari dels Estudiants
Los weblogs como herramienta educomunicativa, escrit per Eland Vera i publicat al blog Artículos y Ponencias de Eland Vera - [02/02/2006]
Weblografia imprescindible de edublogs, escrit per Francisco Muñoz de la Peña Castrillo i publicat a Aulablog - [28/12/2005] "...se trata de una recopilación de todos aquellos artículos y experiencias en español publicados y disponibles en Internet de interés acerca de los edublogs.
Weblogs: una aproximació al mitjà de publicació a Internet i als usos creatius que se’n deriven. Escrit per Anna Fuster i publicat a Treballs de segon curs de doctorat
 • SERVEIS PER CREAR BLOGS
ZoomBlog.

Aula de Letras: WebQuest

A la secció materiales educativos de l’Aula de Letras hi trobem a l’apartat WebQuest una introducció a aquesta eina didàctica (WebQuest, "cazatesoros" i viatges virtuals) i un munt d’exemples realitzats i dissenyats per José M. Gonzalez Serna. La majoria estan pensats per als nivells de Secundària Obligatòria o per Batxillerat. També són d’interès els articles i altres eines i referencies que menciona.

Herramientas de software libre para la gestión de contenidos

Herramientas de software libre para la gestión de contenidos es un article de Jesús Tramullas publicat a hipertext.net , núm. 3, 2005.

El sumari inclou els següents temes:

1. Gestión de información y gestión de contenidos
2. Actividades y procesos de gestión de contenidos
3. Soluciones de software libre para gestión de contenidos
4. Una propuesta de tipología
5. Perspectivas de desarrollo
6. Referencias
7. Enlaces
Jesús Tramullas. Herramientas de software libre para la gestión de contenidos [on line]. "Hipertext.net", núm. 3, 2005. [Consulta: 08/12/2005].

Un parell d'articles sobre WebQuests

Al núm. 2 de la revista DIM (Didàctica, Innovació i Multimèdia) hi hem trobat dos articles interessants sobre WebQuest:

 • La oportunidad WebQuest (2005). José Luis Fierro Monteagudo. Profesor de secundaria, intregrante de la Comunitat Catalana de WebQuest
RESUMEN: Los procesos creativos permiten el desarrollo de unas relaciones de enseñanza-aprendizaje mucho más fecundas que los procesos de repetición o acumulación. Al crear, en el más amplio sentido de la palabra, los alumnos se documentan, comparan, sintetizan, reflexionan, se posicionan, expresan, crecen y conocen. La creación abre un ciclo extraordinario de aprendizaje significativo.
Las WebQuest son una excelente vía para canalizar los procesos creativos y suponen un estímulo y una oportunidad extraordinaria tanto para alumnos como profesores. Las creaciones realizadas en el entorno de las WebQuest se conjugan con los recursos informáticos y con el trabajo cooperativo y resultan especialmente significativas por la relación que se establece entre la "cosa creada", su vocación práctica y su destino social.
 • WebQuestcat. (2005). Anna Pérez. Profesora del CEIP Drassanes. Barcelona.
RESUMEN: Descripción del portal educativo: Webquestcat o Comunidad catalana de webquest y explicación de las ventajas de trabajar con webquest a nivel didáctico destacando como las webquest promueven el trabajo cooperativo entre docentes.

Va de blogs... i de recursos

Blogs interessants amb recursos varis:

 • ñblog: utilidades y recursos para blogs
 • Yo quiero : es tracta d’un wiki. L’Olga Fernandez ens l’explica així: Esta es una pequeña colección de recursos que ayudarán a responder a estas cuestiones. No está completa, ni lo estará nunca. Iré añadiendo de forma regular, así que siéntete libre de incluirlo entre tus enlaces favoritos y vuelve a visitarlo.

Eines per a la creació d’exercicis al web

Es tracta d’un article de Marta Somoza publicat al núm. 14 de la revista en linea BiD (textos universitaris de biblioteconomia i documentació), on es descriuen l’estructura, les característiques i el funcionament dels programes per crear exercicis docents, també anomenats generadors d’exercicis. També s’inclou una descripció i anàlisi dels principals programes d’aquestes característiques que es troben al mercat.

En l’apartat Quins són els principals programes disponibles hi ha la referencia i explicació dels següents programes:

Somoza Fernández, Marta (2005). «Eines per a la creació d’exercicis al web». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny, núm. 14. <http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=14somoz2.htm > [Consulta: 05-11-2005]

Via: Narref Blog

Un tutorial de Flickr


Flickr es un sistema de gestión online de fotografías con un fuerte componente “social”, que hacen de él, uno de los más avanzados e interesantes de la web.
Se trata de una aplicación fácil de usar, pero que únicamente se encuentra en inglés, lo que dificulta su manejo para aquellas personas que no dominan dicha lengua. Además, la primera vez que se tiene contacto con Flickr es frecuente sentirse perdido por la gran cantidad de opciones que tiene.

Este tutorial o manual pretende facilitar el aprendizaje de esta increíble herramienta.


El tutorial es publica sota llicència Creative Commons i pot descarregar-se en format .PDF

Herramientas de mediación didáctica en entornos virtuales: Las webquests.

Es tracte d’un article de Andrés García Manzano, publicat al volum 6 de la revista electrònica Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información de la Universitat de Salamanca.
Els diferents apartats tracten sobre: Què són les webquest, diferents tipologies de WQ i les diferents tasques que inclouen i les bases teòriques que fonamenten les WQ.

"La propuesta de Bernie Dodge de elaborar un protocolo estandarizado (webquest) para el aprovechamiento de Internet en tareas docentes resulta especialmente útil, tanto por el carácter abierto de la metodología -fácilmente aplicable a cualquier nivel y asignatura- como por la sencillez de los materiales que deberá generar el profesor, lo que pone esta metodología al alcance de un buen número de profesionales de la enseñanza sin conocimientos de diseño web."

Una petita història sobre els navegadors

L'article Breve historia de los navegadores que hem llegit a Consumer.es EROSKI ens explica com la "progresiva adaptación de los navegadores a las necesidades del usuario ha sido un factor clave en el desarrollo y consolidación de la Red" i ens podem adonar com a més de Internet Explorer n'hi ha d'altres. El primer navegador gràfic va ser Mosaic, ens parla també de Netscape Navigator, Opera, Firefox, Konqueror, Safari, i dels navegadors de text Lynx y w3m.

Webquests a Eduteka

El Butlletí Informatiou d'Eduteka del 30 de juliol /2005 ens ofereix quatre recursos referents a les WebQuests:
1. Como elaborar una WebQuest de calidad o realmente efectiva: Eduteka realizó una revisión minuciosa de numerosas WebQuests publicadas en la Red y elaboró un documento práctico con sugerencias de lo que no puede faltar en ellas, los errores más frecuentes y algunos consejos para mejorar su construcción.
2. Ejemplos en español de WebQuests para historia.: Eduteka reseña, por encontrarlas interesantes y didácticas, algunas WebQuests sobre temas de Historia; entre otras, “Viaje a la antigua Roma”, “La revolución francesa”, “Cómo influye la historia en nuestra realidad” y “Vida cotidiana en Grecia”.
3. Herramientas para publicar WebQuests en Internet.

Concís i clar...

Al blog Paso a Paso, bitácora centrada en la evolución del proyecto fin de carrera: "Oportunidades y retos de la BLOGOSFERA para las Relaciones Públicas" de Virginia López Martín, hem pogut llegir un article concis però a la vegada complert sobre les bitàcoles: Un fenómeno en expansión: los weblogs
El contingut està estructurat segons:
1- ¿Qué es un blog?
2- Historia
3- La naturaleza de los blogs
4-Glosario.
5.- Una amplia bibliografía

Font: Aulablog.com

Wiki de la Blogosfera

Wiki de la Blogosfera
Aquí podem trobar un munt d'enllaços relacionats amb al món dels Blogs:
* Serveis d'allotjament de bitàcoles.
* Directoris de bitàcoles
* Sindicació.
* Software per a bitàcoles
* Editors
* Buscadors
* Actividat. Darreres actualitzacions, estadístiques, pings.
* Accesoris
* Diner
* Documentacio
* MetaBitacoles. Bitàcoles que parlen de bitàcoles.
* Premis

I com tots els Wikis qualsevol pot editar-ho i afegir-hi nova informació.

AulaBlog

Aulablog.com "es un proyecto impulsado por un grupo de profesores/as de diferentes puntos de España interesados en promover el uso de las TIC en la educación, especialmente de los weblogs. (...) En Aulablog.com puedes encontrar ideas y recursos para iniciarte en el mundo de los Blogs y sacarles el máximo partido como herramienta educativa: artículos sobre los distintos sistemas de publicación, experiencias con los blogs en el aula, enlaces a servicios para la creación de blogs, tutoriales, trucos, complementos, etc."